A  A  A

Wykonujemy zlecenia w zakresie promocji turystycznej

Wykonujemy zlecenia w zakresie promocji turystycznejWiemy jak ważne jest profesjonalne wsparcie samorządów w zakresie promocji turystyki i jak wiele możemy tutaj pomóc. Nieprzerwanie analizujemy sytuację na rynku turystycznym i wprowadzamy nowe oferty, produkty turystyczne. Z nami zrealizujesz zadania programu Leader, twoja gmina będzie rozpoznawana jako miejsce do którego warto przyjeżdżać. Swoją działalność koncentrujemy na terenie woj. małopolskiego i podkarpackiego.
Zachęcamy do współpracy.

Skorzystaj z oferty

 • Przygotujemy materiał do folderów, ulotek, przewodników.

 • Opracujemy treść turystyczną i topograficzną map.

 • Przeprowadzimy kompleksową inwentaryzację fotograficzną.

 • Zorganizujemy stoisko na targach turystycznych.

 • Opracujemy kompleksową ofertę turystyczną obszaru Leader.

 • Wdrożymy działania promocyjne i informacyjne.

 • Promować będziemy oferty turystyczne w internecie, radiu, prasie.

 • Prowadzić będziemy terenowe i stałe punkty informacji turystycznej.

 • Poprowadzimy wykład z zakresu promocji turystyki i agroturystyki.

 • Będziemy pilotować wyjazdy studyjne.

 • Stworzymy stronę www i zajmiemy się jej promocją.

 • Prowadzić będziemy wycieczki górskie i krajoznawcze popularyzujące wiedzę o regionie.

 • Zaprojektujemy, wyznaczymy szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne.

 • Przeprowadzimy konsultacje z zakresu rozwoju istniejących i tworzenia nowych atrakcji turystycznych.

 • Prowadzić będziemy badania i analizy.

 • Pomożemy przy organizacji imprez rekreacyjnych, turystycznych.

 • Animować będziemy społeczności lokalne.Posiadamy doświadczenie w pracy przy projekcie Leader + Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z siedzibą w Tuchowie.

W ramach działań II Osi Programu Leader +
* Prowadziliśmy bieżącą pracę biura,
* Opracowywaliśmy mapę i tablicę turystyczną PSR „Korzenie Przyszłości Pogórza” współpracując przy tej okazji z firmą Marketing Studio w Tarnowie,
* Przygotowywaliśmy teksty do publikacji Dziedzictwo Kulturowe Pogórza i Dziedzictwo Kulinarne Pogórza, opisy na krajoznawczą część mapy turystycznej,
* Organizowaliśmy wyjazd na targi turystyczne Tour Salon 2007Poniżej prezentujemy kilka własnych projektów.
Wykonujemy zlecenia w zakresie promocji turystycznej
Mapa - sieć szlaków turystycznych Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego
Wykonujemy zlecenia w zakresie promocji turystycznej
Panorama z Polich - Suchówka w kierunku południowo-zachodnim

 
Wykonujemy zlecenia w zakresie promocji turystycznej

Koncepcja wydawnicza i współautorstwo książki Dziedzictwo Kulturowe Pogórza
Wykonujemy zlecenia w zakresie promocji turystycznej


Koncepcja wydawnicza i współautorstwo książki Dziedzictwo Kulinarne Pogórza