A  A  A

Wycieczki szkolne piesze i autokarowe

Wycieczki szkolne piesze i autokaroweJeżeli chcesz zorganizować wycieczkę dla swojej grupy szkolnej, zapoznaj się z propozycjami które opisujemy w naszych propozycjach.

Oferujemy wycieczki po Pogórzu Karpackim, Beskidach, Pieninach, Gorcach, Spiszu, Orawie, Podhalu, całej Polsce i Słowacji.

Proponujemy udział w szczególnych projektach jak „Z przewodnikiem nie tylko w kieszeni”, wycieczkach autokarowych, pieszych-górskich, obozach wędrownych.

Kontakt: centrumprzewodnictwa@gmail.com 

Ponieważ każdorazowo zwracamy szczególną uwagę na indywidualne traktowanie każdej grupy, to poza informacjami podawanymi w czasie trwania wycieczek, chcąc zmotywować uczniów do większej aktywności, prowadzimy konkursy, rozdajemy materiały informacyjne. Wiemy, że grupy szkolne wymagają szczególnej opieki, zainteresowania, podejścia. Poprzez przewodnictwo chcemy kształtować dobre postawy turystyczne, zachęcając do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Wycieczki szkolne piesze i autokaroweWycieczki szkolne piesze i autokarowe