A  A  A

Małopolski Szlak Tradycyjnego Rzemiosła

Małopolski Szlak Tradycyjnego RzemiosłaSatysfakcja z wyplecenia własnego koszyka czy ulepienia garnka? Bezcenna. Poznawanie tradycyjnego rzemiosła może być niecodzienną atrakcją nie tylko dla najmłodszych. Otwarty niedawno w Małopolsce Szlak Tradycyjnego Rzemiosła zachęca do łączenia aktywnego wypoczynku z nauką rękodzieła.

więcej...

Przykłady dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju

Przykłady dobrych praktyk zrównoważonego rozwojuOferta turystyczna w możliwie największym stopniu powinna być oparta na lokalnym potencjale – miejscowych walorach oraz zasobach ludzkich i materialnych. Szerokie wykorzystanie lokalnego potencjału stymuluje rozwój gospodarczy miejscowości i sprawia, że dochody z turystyki nie odpływają poza region, ponadto stanowi o oryginalności produktów turystycznych.

więcej...