A  A  A

Fotografia krajoznawcza

Fotografia krajoznawcza

Wykonujemy fotografię do materiałów promocyjnych, stron internetowych, map, folderów, książek, kartek pocztowych. Realizujemy zlecenia kompleksowe i jednostkowe dla samorządów, stowarzyszeń, firm, klientów indywidualnych. Specjalizujemy się z inwentaryzacji krajoznawczej regionów, gmin, powiatów.

Wykonamy również specjalne zlecenia, fotografując np. imprezy regionalne - turystyczne, szlak ginących zawodów w Paśmie Brzanki, szlak cmentarzy z I wojny światowej, cerkwie Pogórza Przemyskiego, ofertę agroturystyczną.