A  A  A

Efektywne wykorzystanie usług wirtualnych

Efektywne wykorzystanie usług wirtualnychBiura podróży coraz częściej skupiają się na promocji swoich usług w Internecie. Niska cena i szerokie grono odbiorców sprawiają, że reklama sieciowa góruje nad tradycyjnymi jej formami. Jednak przedsiębiorstwa często nie wykorzystują w pełni posiadanych usług. Tym samym wkład wnoszony w promocję w Sieci nie przenosi się na realne zyski. O czym więc należy pamiętać?

więcej...

Wspólnie dla Karpat - turystyka przyjazna środowisku

Wspólnie dla Karpat - turystyka przyjazna środowisku
Projekt jest realizowany w okresie styczeń 2009 - listopad 2010. Skierowany jest do przedstawicieli gmin karpackich: samorządów, organizacji pozarządowych i turystycznych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, społeczności lokalnych w województwie małopolskim, podkarpackim i śląskim.

więcej...