A  A  A

. . . wróć

Dziedzictwo Kulturowe Pogórza - publikacja

Dziedzictwo Kulturowe Pogórza - publikacjaPublikację opracowano w ramach projektu "Korzenie Przyszłości Pogórza". Zespół Redakcyjny: Autorzy tekstów jak w publikacji pod kirunkiem Józefa Kozioła, Piotra Firleja. Koncepcja wydawnictwa Piotr Firlej. Opracowanie graficzne i skład: Bożena Wojtanowska, Mirosław Dryla, Marcin Lisak. Zdjęcia Jadwiga Bryndal, Piotr Firlej, Grzegorz Jarzębak. Prezentujemy kilka wybranych stron publikacji.

. . . wróć