A  A  A

. . . wróć

Serwis turystyczny Pogorza.pl

Serwis turystyczny Pogorza.plSerwis turystyczny Pogorza.pl tworzoną Piotr Firlej, Olgierd Rosiek. Jest to jedyny serwis turystyczny który całościowo przedstawia tematykę Pogórzy Karpackich. Tutaj znajdziesz informacje o najciekawszych imprezach, wydarzeniach turystycznych. Publikujemy również artykuły i materiały krajoznawcze osób które z nami współpracują. Wszystko po to aby popularyzować ten urokliwy zakątek naszek kraju.
Tak o Pogórzu Karpackim w okolicach Krosna pisał Seweryn Goszczyński w "Królu Zamczyska" na przełomie tak 20 i 30. XIX wieku.

"Badanie mojego kraju pod każdym względem jest wrodzoną mi namiętnością, a widok okolic szczególniejszy ma dla mnie urok, mocniejszy niemal niż znajomość z ludźmi. Pod takim bodźcem, przebiegając wzdłuż i wszerz Galicję, znalazłem się w obwodzie jasielskim, w okolicy Krosna, nad brzegami Wisłoka. Nie każdemu zapewne z moich braci wiadomo, że Podgórze galicyjskie ukrywa miejsca najpiękniejsze w Polsce; trochę więcej oświaty, trochę więcej dobrego bytu między mieszkańcami, korzystniejsze cokolwiek położenie względem innych krain, a miałoby niepoślednią w Europie głośność".

Serwis turystyczny Pogorza.pl 

 

. . . wróć