A  A  A

Promocja regionów

Promocja regionówRegiony turystyczne pod względem fizjonomii krajobrazu, fauny, flory, sieci osadniczej stanowią wyróżniające je obszary spośród sąsiadujących z nimi.
Dostrzegamy cechy łączące, spajające i opracowywujemy wspólną politykę promocyjną.
Zajmujemy się przygotowywaniem materiałów krajoznawczych do folderów, do przewodników obejmujące nie tylko jedną lub kilka miejscowości, ale cały region. Prowadzimy serwis Pogorza.pl, stronę internetową opisującą ciekawe praktyki turystyczne na terenie regionu – Pogórzy Karpackich.


Promocja regionówPromocja regionów