A  A  A

. . . wróć

Pomysłodawcą i koordynatorem akcji Otwarte Wrota Pogórza jest Centrum Usług Turystycznych i Przedsiebiorczości.

Dziękuję wszystkim udostępniojącym miejsca, turystom oraz mediom za promowanie akcji. Piotr Firlej

. . . wróć